Home » Laatu

Laatu

ISO 9001 – ISO 3834-2 – EN1090-1:2009+A1:2011

ISO 9001:2008 Johtamisjärjestelmämme standardin mukaisesti. Sertifiointiin sisältyvä toiminta on konepajavalmistuksen ja -asennuksen laadunhallintajärjestelmä.

ISO 3834-2 Hitsaustyömme on sertifioitu standardin mukaisesti.

EN1090-1:2009+A1:2011, CE-Vaatimustenmukaisuustodistus . Olemme saaneet toiminnallemme CE-sertifikaatin, joka tulee on pakolliseksi heinäkuussa 2014 kaikille konepajoille.

ISO 14000 Ympäristöasioissa kehitämme toimintaamme standardin mukaisesti.

ISO 26000 Lisäämme organisaatiossamme standardin mukaista yhteiskuntavastuun tietoisuutta.

Jatkuva omavalvonta, dokumentointi ja kehitys takaavat laatutason paranemisen.