Home » Tuotteet ja Palvelut » Prosessi- ja energiateollisuus

Prosessi- ja energiateollisuus

Laitevalmistusta ja -toimituksia yli 25-vuoden ajalta.

Virtor Oy on pitkän historiansa aikana toimittanut monipuolisesti erilaisia prosessi -ja energiateollisuuden komponentteja ja laitekokonaisuuksia.
Projektejamme suorittavat teollisuusrakentamisen ammattilaiset.

TUOTTEET:
HELMIX®-sekoittimet
• Liuotussäiliöt, Sekoitussäiliöt, Varastosäiliöt, Vesisäiliöt, Öljysäiliöt, Paineastiat, Reaktorit, Palavien nesteiden säiliöt, Kuitukeittimet 
• Siirtoruuvit ja Elevaattorit
• Hiekkasiilot, Lentotuhkasiilot, Täyteainesiilot, Polttoainesiilot, Hakesiilot, Varastosiilojen katot
• Ilmakanavat, Raitisilmakanavat, Savukaasukanavat
• Putkilämmönvaihtimet
• Teräsrakenteet, Hoitotasot, Putkisillat, Kuljetinsillat, Porrastornit
• Putkistot
• Savupiiput
• Betonisäiliöiden sisäpuoliset vuoraukset
• Säiliöiden eristykset
• Säiliöiden asennus- ja kokoonpanotyöt