Home » Tuotteet ja Palvelut » Tankit

Tankit

Säiliötilavuudet 0,5 m3 –10 000 m3
Liuotussäiliöt, Sekoitussäiliöt, Varastosäiliöt, Vesisäiliöt, Öljysäiliöt, Paineastiat, Palavien nesteiden säiliöt
Hiekkasiilot, Lentotuhkasiilot, Täyteainesiilot, Polttoainesiilot, Varastosiilojen katot
Vanhojen tankkien modifioinnit.
PED-standardin mukaiset paineastiat.
Tankit valmistetaan tai esivalmistetaan tehtaassamme ja kokoonpannaan työmaalla.